?!DOCTYPE html> NBA球场木地板是如何铺装的_q动,体育球实木q动木地板生产厂?/title> <meta name="keywords" content="体育地板,q动地板,实木q动地板,体育木地?q动木地?舞蹈地板" /> <meta name="description" content="NBAQNational Basketball AssociationQ是国男子职业球联赛的简Uͼ?946q??日在U约成立Q由北美三十支队伍组成的男子职业球联盟Q汇集了世界上较较好的的球员" /> <link rel="stylesheet" href="/style/css/swiper.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/css/jPages.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/css/font.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/css/main.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--header--> <div class="header_wrap"> <!-- pcDW一?-> <div class="header fixed_top wow fadeInDown "> <div class="container"> <div class="left logo"> <img src="http://www.lvtumm.com/style/images/logo.png" alt=""> </div> <div class="right header_nav"> <ul class="header_nav_list clearfix"> <li> <a href="http://www.lvtumm.com"> <p class="nav_name">首页</p> <p class="nav_en">HOME</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 企业?-> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/plus/1.html"> <p class="nav_name">企业?/p> <p class="nav_en">enterprise profile</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 体育木地?-> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/1.html"> <p class="nav_name">体育木地?/p> <p class="nav_en">wood floor</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 舞蹈地胶--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/wudaodijiao/1.html"> <p class="nav_name">舞蹈地胶</p> <p class="nav_en">Dance floor rubber</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- q动地板--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/yundongdiban/1.html"> <p class="nav_name">q动地板</p> <p class="nav_en">Sports flooring</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 塑胶地板--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/sujiaodiban/1.html"> <p class="nav_name">塑胶地板</p> <p class="nav_en">Plastic floor</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 工程案例--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/case/1.html"> <p class="nav_name">工程案例</p> <p class="nav_en">successful case</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!--新闻资讯--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/news/1.html"> <p class="nav_name">新闻资讯</p> <p class="nav_en">Floor News </p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!--联系我们--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/lianxi/3.html"> <p class="nav_name">联系我们</p> <p class="nav_en">contact us</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <li> <a href="tel:15300136663"> <p class="nav_name">{业务}15300136663</p> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- pcDW二?-> <div class="header fixed_top_scroll wow fadeInDown"> <div class="container"> <div class="left logo"> <img src="http://www.lvtumm.com/style/images/logo.png" alt=""> </div> <div class="right header_nav"> <ul class="header_nav_list clearfix"> <li> <a href="http://www.lvtumm.com"> <p class="nav_name">首页</p> <p class="nav_en">HOME</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 企业?-> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/plus/1.html"> <p class="nav_name">企业?/p> <p class="nav_en">enterprise profile</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 体育木地?-> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/1.html"> <p class="nav_name">体育木地?/p> <p class="nav_en">wood floor</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 舞蹈地胶--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/wudaodijiao/1.html"> <p class="nav_name">舞蹈地胶</p> <p class="nav_en">Dance floor rubber</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- q动地板--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/yundongdiban/1.html"> <p class="nav_name">q动地板</p> <p class="nav_en">Sports flooring</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 塑胶地板--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/sujiaodiban/1.html"> <p class="nav_name">塑胶地板</p> <p class="nav_en">Plastic floor</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 工程案例--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/case/1.html"> <p class="nav_name">工程案例</p> <p class="nav_en">successful case</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!--新闻资讯--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/news/1.html"> <p class="nav_name">新闻资讯</p> <p class="nav_en">Floor News </p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!--联系我们--> <li> <a href="http://www.lvtumm.com/lianxi/3.html"> <p class="nav_name">联系我们</p> <p class="nav_en">contact us</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <li> <a href="tel:15300136663"> <p class="nav_name">{业务}15300136663</p> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- wap头部--> <div class="toubugg clear"> <img class="img1" src="http://www.lvtumm.com/style/images/logo.png" alt="Ƨ氏地板"> <img class="img2" src="http://www.lvtumm.com/style/images/biaotou.png" alt="Ƨ氏地板"> </div> <!-- wapD--> <div class="header_small"> <!-- <div class="header_small_btn"> <i class="fa-align-justify fa"></i> </div>--> <div class="header_small_nav"> <ul class="clear"> <li><a href="http://www.lvtumm.com">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.lvtumm.com/plus/1.html">企业?/a></li> <li><a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/1.html">体育木地?/a></li> <li><a href="http://www.lvtumm.com/yundongdiban/1.html">q动地板</a></li> <li><a href="http://www.lvtumm.com/case/1.html">工程案例</a></li> <li><a href="http://www.lvtumm.com/lianxi/3.html">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--资讯中心--> <div class="products_content "> <!--banner--> <div class="pro_content_banner"> <div class="pro_banner"><img src="http://www.lvtumm.com/style/images/products/banner.png" alt=""> </div> <div class="pro_nav"> <div class="container"> <div class="pro_nav_title"> <h2 class="en">Ou Shi</h2> <p class="name">Ƨ氏地板</p> </div> <div class="pro_nav_tab"> <a href="http://www.lvtumm.com/floor/126.html">q动木地?/a> <a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/yundongmudibanfanxin/1.html">q动木地板翻?/a> <a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/zonghemudiban/1.html">实木地板</a> <a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/wutaimudiban/1.html">舞台木地?/a> <a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/lanqiumudiban/1.html">球木地?/a> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="tab_container"> <div class="news_detail"> <div class="news_detail_title"> <h2>NBA球场木地板是如何铺装的</h2> <div class="news_detail_data"> <span class="data_item"><span class="data_item">来源Q?span><a href="http://www.lvtumm.com/" title="q动木地?>q动木地?/a></span></span>发布旉Q?span>2019/3/4 9:18:25</span></span> </div> </div> <div class="new_detail_con"> <p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;line-height:31px"><span style="font-family: 宋体; font-size: 18px;">NBAQNational Basketball AssociationQ是国男子职业球联赛的简Uͼ?946q??日在U约成立Q由北美三十支队伍组成的男子职业球联盟Q汇集了世界上较较好的的球员Q是国四大职业体育联盟之一。NBA球联赛已成Z界篮球迷的盛宴?/span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;line-height:31px"><span style="font-family: 宋体; font-size: 18px;"><img src="/upLoad/image/20190304/15516623893653028.jpg" title="DALLA-RIVA-SPORTS-PARQUET-FLOOR-AVIANO-MILITARY-BASE-USA-BASKETBALL-12.jpg" alt="DALLA-RIVA-SPORTS-PARQUET-FLOOR-AVIANO-MILITARY-BASE-USA-BASKETBALL-12.jpg"/></span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;line-height:31px"><span style="font-family: 宋体; font-size: 18px;">Z么NBA球联赛q么受欢q呢Q主要就是NBA球联赛太精彩了。篮球运动员的激情对冻Iq有世界上都档次较高的专业篮球场Q当然篮球场木地板是重头戏。NBA<a href="http://www.lvtumm.com/" target="_self"><strong>球场木地板</strong></a>是如何铺装的呢?Ƨ氏q动木地板工E师来ؓ大家U普Q?/span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;line-height:31px"><span style="font-family: 宋体; font-size: 18px;">1、一座标准的NBA球场尺ؓ?4英尺Q?8.65cIQ宽50英尺Q?5.24cIQ它像一块巨大的拼图Q由220?.2c?.4c的地板l成?/span></p><p style="text-indent:32px;text-autospace:ideograph-numeric;line-height:31px"><span style="font-family: 宋体; font-size: 18px;">2、每块地杉K是有“n份证L”的Q其侧壁都会写着一个由字母和数字组成的~号。字母“A、B、C……”是横向~号Q数字???……”则是竖向编P下一ơ装的时候,p按照q些~号定位。虽然每块地板看上去都差不多Q但是必M格按照编h装。至于原因其实很单,在较好的ơ拼装完毕之后,施工人员会对地板q行打磨?/span></p><p><br/></p></p> </div> </div> </div> </div> <!--资讯页分n--> <div class="news_detail_bot"> <div class="container clearfix"> <div class="left news_detail_fy"> 上一:<a href="/tiyumudiban/lanqiumudiban/520.html">球木地板的安装条g</a> 下一:<a href="#">没有?</a> </div> </div> </div> </div> <!--底部--> <div class="footer" id="kfpjgiipo"> <div class="container"> <div class="footer_top clearfix"> <!--底部D--> <div class="left clearfix footer_top_l"> <!--企业?--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp" > <dt> <p>enterprise profile</p> <p>企业?/p> </dt> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/plus/116.html">公司介绍</a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/plus/115.html">企业生U?/a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/plus/114.html">企业荣誉</a></dd> </dl> <!--体育木地?--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp" > <dt> <p>wood floor</p> <p>体育木地?/p> </dt> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/floor/126.html">q动木地?/a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/yundongmudibanfanxin/1.html">q动木地板翻?/a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/zonghemudiban/1.html">实木地板</a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/wutaimudiban/1.html">舞台木地?/a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/tiyumudiban/lanqiumudiban/1.html">球木地?/a></dd> </dl> <!-- 舞蹈地胶3--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp" > <dt> <p>Dance floor rubber</p> <p>舞蹈地胶</p> </dt> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/wudaodijiao/jinkoudijiao/1.html">q口地胶</a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/wudaodijiao/guochandijiao/1.html">国地胶</a></dd> </dl> <!-- q动地板4--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp"> <dt> <p>Sports flooring</p> <p>q动地板</p> </dt> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/yundongdiban/pingpangqiu/1.html">乒乓球地?/a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/yundongdiban/yumaoqiu/1.html">毛球地?/a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/yundongdiban/zonghediban/1.html">q动地胶</a></dd> </dl> <!-- 工程案例5--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp" > <dt> <p>successful case</p> <p>工程案例</p> </dt> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/case/sujiaodiban/1.html">q动地胶案例</a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/case/stage/1.html">舞台地板案例</a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/case/basketball/1.html">舞蹈地胶案例</a></dd> <dd><a href="http://www.lvtumm.com/case/mudiban/1.html">木地板案?/a></dd> </dl> </div> <!--底部D--end--> <dl class="footer_code wow fadeInUp" > <dt> <img src="/skin/images/1ewm.jpg"> </dt> </dl> </div> <div class="footer_adr wow fadeInUp" > <div class="clearfix footer_adr_in"> <div class="left footer_adr_l"> Copyright by 2002-2020 北京Ƨ氏地板有限公司 版权所?<a href="/sitemap.xml" target="_blank">|站地图</a></div> <div class="right footer_adr_r"> <a target="_blank" rel="nofollow">京ICP?3050672?21</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="full"> <ul> <li><a ><span class="span1"></span> <label>在线QQ</label> </a></li> <li><a href="javascript:;"><span class="span2"></span> <label>15300136663</label> </a></li> <li><a href="javascript:;"><span class="span3"></span> <label class="lbl_img"><img src="/skin/images/2ewm.jpg"></label> </a></li> <li><a href="javascript:void(0)" class="gotop" onclick="$('html,body').stop().animate({scrollTop:0},800)"><span class="span4"></span></a></li> </ul> </div> <!--js调用--> <script src="/style/js/jquery.min.js"></script> <script src="/style/js/wow.min.js"></script> <script src="/style/js/swiper.jquery.min.js"></script> <script src="/style/js/common.js"></script> <script src='/js/tj.js'></script> <a href="http://www.lvtumm.com/">СӰƵȫ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>